Визијата е ваша, реализацијата наша!

 
Браварија | Лимарија | Вентилација | Отпрашување
 
 
 
 
 
 
 
 

Кои сме ние?

 

За нас

 
 
АТОМИК е фирма со долгогодишно искуство и успешно работи веќе неколку децении, постојано вложувајки во развивање и унапредување на своите логистички и оперативни капацитети. Започнувајки како фамилијарна фирма со само неколку вработени која на почетокот се занимавала исклучиво со изработка и монтажа на лимена галантерија, за денеска фирмата да брои над 10 високо обучени лица, бравари, атестирани заварувачи, лимари и монтажери како и стручен кадар составен од градежни инженери и архитекти кои допринесуваат за нејзин постојан развој а воедно овозможуваат брза, квалитетна и навремена реализација на сите проекти и успешно справување со секој предизвик.
 
Денеска фирмата АТОМИК се занимава исклучиво со изведба на челични конструкции наменети за индустиски објекти ( производни погони, магацински простори, хали ) како и монтажа на термоизолациони фасадни и кровни панели.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги кои ги нудиме

 

Наши услуги

 
 
 
 
 
 

Изведба на кровопокривачки работи

 
 
 
 
 
 
 

Изведба на браварија и браварски работи

 
 
 
 
 

Вентилација и изведба на воздушна климатизација за хотели, ресторани и други објекти

 
 
 
 
 
 

Изведба на метални конструкции, огради врати

 
 
 
 
 
 

Изведба на лимарија и лимарски работи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потребен ви е квалитетен изведувач за вашиот проект?

 
 
 
 
 
 
 

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРОЕКТИ

 

ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ

 
 
 
 
 

Контакт

 

Имате дополнителни прашања?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Маил:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адреса:
 

Адреса 1 - Ул.121 Тетово

 

Адреса 2 – с.Брвеница Тетово

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
*
 
*